×
برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

بیانیه دسترسی برای آزمایشگاه های منظره و نورپردازی سوگیری MediaLight

این یک بیانیه دسترسی از است آزمایشگاه های منظره، LLC.

وضعیت انطباق

La دستورالعمل های دسترسی به محتوای وب (WCAG) الزامات را برای طراحان و توسعه دهندگان برای بهبود دسترسی افراد دارای معلولیت تعریف می کند. این سه سطح انطباق را تعریف می کند: سطح A، سطح AA و سطح AAA. روشنایی بایاس MediaLight is تا حدی مطابق با WCAG 2.1 سطح AA. تا حدی منطبق است یعنی که برخی از قسمت های محتوا به طور کامل با استاندارد دسترسی مطابقت ندارد.

بازخورد

ما از بازخورد شما در مورد دسترس پذیری استقبال می کنیم روشنایی بایاس MediaLight. لطفاً در صورت مواجهه با موانع دسترسی به ما اطلاع دهید روشنایی بایاس MediaLight: